YAT SİGORTASI

Yat sigortası ile yat, kotra ya da teknenizi olası hasarlara karşı güvence altına alabilirsiniz. Yat Sigortası ile ticari veya özel amaçlı kullanılan yat, kotra ya da gezinti tekneleri, poliçede yazılı coğrafi alan içinde, denizde, karada veya çekek yerinde teminat altına alınır.

Teminat altına alınan başlıca riskler;
 • Deniz, nehir ve göl gibi seyredilebilir sularda batma, karaya oturma, çarpma, çatma, fırtına gibi deniz kaza ve tehlikeleri
 • Yangın, yıldırım, infilak, deprem veya yanardağ püskürmesi
 • Denize mal atılması
 • Korsanlık
 • Rıhtım ve liman tesisleri ya da kara ve hava araçları ile temas sonucu oluşan hasarlar
 • Rıhtım ve liman tesisleri ya da kara ve hava araçlarından cisim düşmesi sonucu oluşan hasarlar
 • Tekneye ait donanım, makine veya yakıtın yüklenmesi, boşaltılması ya da yer değiştirmesi esnasında meydana gelebilecek kazalar
 • Kötü niyetli hareketler
 • Yatın veya servis botlarının çalınması, normal olarak tekneye veya servis botuna kilitlenmiş dıştan takma motorun ya da servis botunun çalınması
 • Tekneye, depo ya da onarım yerine zor kullanarak girilip çalınan teçhizat veya makineler
 • Kazanların patlaması, şaftların kırılması veya tekne ve makinelerdeki gizli kusur sonucu meydana gelen zararlar
 • Herhangi bir kişinin ihmali nedeniyle doğan zararlar
 • Hiçbir hasar olmasa dahi bir oturmadan sonra ve sadece karinanın kontrolü amacıyla yapılan makul masraflar
 • Yatma mahallinin önceden bildirilmesi kaydıyla, yatma mahallinde, çekilirken ya da denize indirilirken yatın göreceği zararlar

Ek Teminatlar
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Harp, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör
 • Yargılama Masrafları
 • Kardeş Gemi
 • Diğer Kişileri Seyrüsefere çıkması
 • Enkaz Kaldırma Masrafları