MÜHENDİSLİK SİGORTASI

İNŞAAT BÜTÜN RİSKLER
İnşaat Sigortası ile yangın, yıldırım, infilak, sel, seylap, toprak çökmesi ve kayması, kar ağırlığı, çığ, fırtına, kasırga, deprem gibi doğal afetler; uçak ve uçaktan parça düşmesi, araç çarpması, hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs ve istisna edilmeyen diğer tüm hususlar teminat altına alınmaktadır.

EK TEMİNATLAR
 • Şantiye Tesisleri, Yardımcı Yapılar
 • İnşaatın yapılması için kullanılan iş makineleri ve ekipmanı
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık ve Halk Hareketleri
 • Terörizm
 • Bakım devresi teminatı
 • Fazla mesai, tatil günleri ücretleri ve seri vasıtalarla yapılan nakliye ücretleri
 • Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk
MONTAJ BÜTÜN RİSKLER
Montaj Sigortası ile yangın, yıldırım, infilak, sel, seylap, toprak çökmesi ve kayması, kar ağırlığı, çığ, fırtına, kasırga, deprem gibi doğal afetler, uçak ve uçaktan parça düşmesi, araç çarpması, dört haftalık tecrübe devresi, hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs ve istisna edilmeyen diğer durumlar teminat altına alınmaktadır.

EK TEMİNATLAR
 • Şantiye Tesisleri, Yardımcı Yapılar
 • Montajın yapılması için kullanılan iş makineleri ve ekipmanı
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık ve Halk Hareketleri
 • Terörizm
 • Tecrübe Devresi Teminatı
 • Fazla mesai, tatil günleri ücretleri ve seri vasıtalarla yapılan nakliye ücretleri
 • Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk
ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI
Sayıları, imalat yılları, nitelikleri ve değerleri yazılı üretim yapan veya üretime yardımcı olan, işletmede kullanılan tamamı veya bir bölümü elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır haldeyken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, yenilenme ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik sebepten ve özetle ;
 • İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği ve sabotajından,
 • Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten,
 • Hatalı tasarım ve malzemeden,
 • Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden,
 • Yangın, yıldırım, her türlü infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma çalışmalarından,
 • Kavrulma, kararma, duman ve isten,
 • Fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetler (Deprem hariç),
 • Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarları ve istisna edilmeyen diğer hallerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame bedellerini teminat altına alır.
EK TEMİNATLAR
 • Seyyar ve taşınabilir cihazlar
 • Deprem
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri
 • Terörizm
 • Valf ve Tüpler
 • Fazla mesai, tatil günleri ücretleri ve seri vasıtalarla yapılan nakliye ücretleri
 • Artan iş ve çalışma masrafları
MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI
Aşağıda yazılı hasarlara ek olarak, istisna edilmeyen diğer hallerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını teminat altına alır.
 • İşletme kazaları,
 • Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olması
 • Yağlama kusurları,
 • Elektrikle enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile yalıtım hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkileri (alevsiz yanma)
 • Tıkanma, yabancı madde girmesi,
 • Santrifüj kuvvetinin neden olduğu parçalanmalar,
 • Buhar kazanları ve buhar kaplarındaki su noksanlığı
 • Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğuma,
 • Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla ortaya çıkan ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlar
 • Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesi
 • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajı
EK TEMİNATLAR
 • Fiziki İnfilak
 • Temel ve Kaideler
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri
 • Terörizm
 • Hareketli Makineler Geniş Kasko Teminatı
 • Fazla mesai, Tatil günleri ücretleri ve seri vasıtalarla yapılan nakliye ücretleri teminatı
DOĞALGAZ PAKET SİGORTASI
Bu sigorta ile doğalgaz bina iç tesisatı proje / yapım / dönüşüm montajı hizmetleri sırasında ve bir yıllık kullanım süresinde sigorta ettirenin (sertifikalı firmanın) ihmal, kusur, hata ve dikkatsizliğinden, tesisatta meydana gelebilecek hasarları, teminat altına alınmaktadır.

Teminatlar
 • Montaj tüm riskler teminatı
 • Taahhüdün yerine getirilmemesi teminatı
 • Makine kırılması teminatı