SEYAHAT VE SAĞLIK SİGORTASI

 • Anasayfa
 • Seyahat - Sağlık Sigortası
Seyahat (Sağlık) Sigortası, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden kişilerin yurt dışı seyahatleri sırasında karşılaşabilecekleri acil sağlık problemlerini poliçe ve özel şartlarda yazılı limitlere kadar teminat altına alır. Teminat, seçilen alternatife göre genişletilebilir.

STANDART TEMİNAT
 • Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Tıbbı Yardım
 • Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Sigortalının Nakli
 • Taburcu Olduktan Sonra Daimi İkametgaha Nakil
 • Vefat Eden Sigortalının Nakli
 • Acil mesajların iletimi/Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık
GENİŞ TEMİNAT
 • Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Tıbbı Yardım
 • Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Sigortalının Nakli
 • Taburcu Olduktan Sonra Daimi İkametgaha Nakil
 • Vefat Eden Sigortalının Nakli
 • Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması
 • Sigortalıya Yapılacak Tedavi Nedeniyle Aile Üyelerinden Birinin Seyahati
 • Sigortalıya Yapılacak Tedavi Nedeniyle Aile Üyelerinden Birinin Konaklaması
 • Aile Üyelerinden Birinin Ölümü Nedeniyle Yolculuğun Durdurulması Sonucu Geri Dönüş Seyahati
 • Evde Meydana Gelen Hasar Nedeniyle Yolculuğun Durdurulması Sonucu Geri Dönüş Seyahati
 • Bagajın Bulunması ve Sigortalıya Ulaştırılması
 • Tarifeli Bagaj Kaybı, Zarar Görmesi, Çalınması
 • Gecikmeli Bagaj
 • Kanuni İşlemlerle İlgili Kefalet ( Borç Olarak)
 • İlaç Gönderilmesi Organizasyonu
 • Acil Mesajların İletimi/Tıbbı Bilgi ve Danışmanlık