TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

  • Anasayfa
  • Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası
Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası, sağlık hizmeti sunan kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık birimlerinde çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların maddi, manevi tazminat ve yargılama giderlerini poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder. Poliçe bedeli peşin olarak tahsil edilir.
Bu poliçe kapsamında her bir olay için azami teminat tutarı 300,000 TL'dir. Risk gerçekleşmiş olsa dahi olay başı azami teminat miktarı sözleşme süresi boyunca aynı kalır. Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir.
Bu poliçede sigortalının sözleşme yapılmasından önceki bir yıl içinde veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen olaya bağlı olarak oluşan hasarlar temin edilmiş olup, sigortalının, sözleşme süresi içinde yürüttüğü mesleki faaliyeti dolayısıyla, gerek sözleşme döneminde gerekse sözleşmenin bitiminden itibaren iki yıl içinde başkalarının zarara uğraması sonucunda oluşan talepler de teminat kapsamındadır.

RİSK GRUPLARI TABLOSU
Kod Uzmanlık Dalları 1. Grup 2. Grup 3. Grup 4. Grup
1 Acil Tıp (İlk ve acil yardım) x
2 Adli Tıp x
3 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi x
4 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi x
5 Aile Hekimliği x
6 Algoloji x
7 Anatomi x
8 Anesteziyoloji ve Reanimasyon x
9 Askeri Psikiyatri x
10 Askeri Sağlık Hizmetleri (Askeri Sahra Hekimliği / Askeri sahra sağlık hizmetleri hekimliği) x
11 Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji) x
12 Cerrahi Onkoloji (Onkolojik cerrahi) x
13 Çevre Sağlığı x
14 Çocuk Acil x
15 Çocuk Cerrahisi x
16 Çocuk Endokrinolojisi (Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları) x
17 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları x
18 Çocuk Gastroenterolojisi (Çocuk Gastro. Hepatoloji ve Beslenme) x
19 Çocuk Genetik Hastalıkları x
20 Çocuk Göğüs Hastalıkları x
21 Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi (Çocuk Hematolojisi)(Çocuk Onkolojisi) x
22 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları (Çocuk İmmünolojisi / Çocuk Alerjisi / Çocuk allerjisi) x
23 Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi x
24 Çocuk Kardiyolojisi x
25 Çocuk Metabolizma Hastalıkları(Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları) x
26 Çocuk Nefrolojisi x
27 Çocuk Nörolojisi x
28 Çocuk Radyolojisi x
29 Çocuk Romatolojisi x
30 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları x
31 Çocuk Ürolojisi x
32 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Psikiyatrisi / Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları) x
33 Çocuk Yoğun Bakımı x
34 Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) x
35 El Cerrahisi x
36 Endodonti x
37 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları x
38 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (Enfeksiyon Hastalıkları / Bakteriyoloji ve infeksiyon hastalıkları) x
39 Epidemiyoloji x
40 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Fizik tedavi ve rehabilitasyon) x
41 Fizyoloji x
42 Gastroenteroloji x
43 Gastroenteroloji Cerrahisi x
44 Genel Cerrahi (Genel şirürji) x
45 Geriatri (Geriyatri) x
46 Göğüs Cerrahisi(Göğüs kalp ve damar şirürjisi) x
47 Göğüs Hastalıkları(Göğüs hastalıkları ve tüberküloz) x
48 Göz Hastalıkları x
49 Halk Sağlığı x
50 Harp Cerrahisi x
51 Hava ve Uzay Hekimliği (Hava hekimliği) x
52 Hematoloji x
53 Histoloji ve Embriyoloji(Embriyoloji ve histoloji / Tıbbi histoloji ve embriyoloji) x
54 İç Hastalıkları x
55 İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları(İmmünoloji / Alerjik Göğüs Hastalıkları / Alerji Hastalıkları / Allerjik hastalıklar) x
56 İş ve Meslek Hastalıkları (İşçi sağlığı ve iş güvenliği) x
57 Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi x;
58 Kadın Hastalıkları ve Doğum x
59 Kalp ve Damar Cerrahisi (Göğüs kalp ve damar şirürjisi) x
60 Kardiyoloji x
61 Klinik Nörofizyoloji x
62 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları x
63 Nefroloji x
64 Neonatoloji x
65 Nöroloji x
66 Nükleer Tıp x
67 Ortodonti x
68 Ortopedi ve Travmatoloji x
69 Pedodonti x
70 Periferik Damar Cerrahisi x
71 Perinatoloji x
72 Periodontoloji x
73 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi x
74 Protetik Diş Tedavisi x
75 Radyasyon Onkolojisi x
76 Radyoloji (Radyodiyagnostik) x
77 Romatoloji (Rumatoloji) x
78 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) x
79 Sitopatoloji (Sitoloji) x
80 Spor Hekimliği x
81 Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp (Deniz ve sualtı hekimliği / Deniz hekimliği) x
82 Temel İmmünoloji (İmmünoloji) x
83 Tıbbi Biyokimya (Biyokimya ve klinik biyokimya) x
84 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji (Hidroklimatoloji) x
85 Tıbbi Farmakoloji x
86 Tıbbi Genetik x
87 Tıbbi Mikoloji (Mikoloji) x
88 Tıbbi Mikrobiyoloji (Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji / Mikrobiyoloji) x
89 Tıbbi Onkoloji x
90 Tıbbi Parazitoloji (Parazitoloji) x
91 Tıbbi Patoloji (Patoloji) x
92 Tıbbi Viroloji (Viroloji) x
93 Üroloji x
94 Yoğun Bakım x
95 Diş Tabibi x