FERDİ KAZA SİGORTASI

ANA TEMİNATLAR
  • Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde intişar eden gazların teneffüsü
  • Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopması
  • Yılan veya haşerat sokması neticesinde oluşan zehirlenme
  • Isırılma neticesinde meydana gelen kuduz
EK TEMİNATLAR
  • Deprem ve yanardağ püskürmesi
  • Sel ve yer kayması