TARIM SİGORTASI

Devlet Destekli Tarım Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanmakta olup, kalan % 50'si sigortalı tarafından ödenmektedir.

  • Devlet destekli bitkisel ürün sigortası
  • Devlet destekli sera sigortası
  • Devlet destekli hayvan hayat sigortası
  • Devlet destekli kümes hayvanları hayat sigortası
  • Devlet destekli su ürünleri sigortası