ARAÇ SİGORTASI

SİGORTANIN KAPSAMI

 • Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.
 • Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.
 • Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır.
 • Bu sigorta işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

 

KASKO SİGORTASI

ANA TEMİNATLAR

 • Çarpma, çarpışma, devrilme, düşme, yuvarlanma
 • Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler
 • Aracın yanması
 • Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi

EK TEMİNATLAR

 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri
 • Terör
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi
 • Sel ve su baskını
 • Sigara ve benzeri madde zararları
 • Çekilen ve çektirilen araca gelen zararlar
 • Kıymet kazanma
 • Patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler
 • Anahtar kaybı/kilit ve alarm değişikliği
 • Kullanım ve gelir kaybı
 • Enflasyon
 • Hasar ikame istisnası
 • Yeni değer
 • Kişisel eşya
 • Güncel bedel
 • Hasarsızlık indirimi
 • Ses ve görüntü cihazları
 • Aksesuar
 • Cam kırılması
 • Yurt dışı
 • Mini onarım
 • İhtiyari mali mesuliyet
 • İhtiyari mali mesuliyet sigortası manevi tazminat
 • Ferdi kaza
 • Acil yardım