Hasar

Hasar Anında Yapılması Gerekenler

Öncelikle hiçbir zaman hasar işlemleri gerektirecek bir durum ile karşılaşmamanızı dileriz. Poliçeniz kapsamında bir hasar meydana geldiğinde, hasar ihbarında bulunmak ve acil sigorta yardım hizmetlerinden yararlanmak için, 365 gün 24 saat Sigorta şirketinizin Hizmet Merkezi hattını arayabilirsiniz. Hasar ihbarı yaptığınızda tarafınıza verilecek olan dosya numaranızı mutlaka not ediniz. Hasarınızla ilgili tüm yazışma ve görüşmelerde bu dosya numarası kullanılacaktır.


Hasar Bildirimi Sırasında İstenen Bilgiler

 • Poliçe numarası
 • Sigortalının unvanı
 • Oto hasarlarında aracın onarım göreceği servis adresi, oto dışı hasarlarında riziko adresi, görüşülecek kişi ve telefon numarası
 • Hasar tarihi
 • Hasarın oluş şekli
 • Tahmini hasar miktarı

Hasar Durumunda Gerekli Evraklar

Hasar evraklarını en kısa sürede eksiksiz hazırlamanız ve sigorta şirketinize ulaştırmanız halinde işlemleriniz hız kazanacaktır.


Kasko Hasarları

 • Trafik kaza raporu ve alkol raporu (yok ise beyan )
 • Aracın fotoğrafı
 • Ehliyet ve ruhsat fotokopisi
 • Sigortalı kusursuz ise karşı aracın trafik poliçe kopyası
 • Yedek parça ve işçilik faturası
 • Prim tahsilat makbuzu
 • Dain-i müntehin ya da rehinli alacaklı muvafakat

Trafik Hasarları (Maddi Hasarlı Kazalar)

 • Kusur durumunu belirten trafik kaza tespit tutanağı ve alkol raporu aslı veya Anlaşmalı Tutanak
 • Mağdura ait ruhsat fotokopisi
 • Mağdura ait ehliyet fotokopisi
 • Araç üzerinde rehin ve/veya haciz kaydı mevcut ise bu kaydı koyduran kişi veya kuruluşun muvaffakatı veya aracın onarımını gösterir parça ve işçilik faturaları (Ruhsat sahibi vergi mükellefi değil ise faturanın asılları, vergi mükellefi ise fotokopisi)
 • Sigortalı araç sürücüsüne ait T.C. kimlik numarası ve ehliyet numarası

Trafik Hasarı (Bedeni - Ölüm)

 • Sigorta poliçesi
 • Trafik Kazası Tespit Tutanağı
 • Adli muayene raporu
 • Veraset ilamı
 • Adli tıptan ölüm raporu/Mernis ölüm tutanağı
 • Defin ruhsatı
 • Müteveffanın gelirini gösterir belge, maaş bordrosu (varsa vergi levhası)v.b
 • SGK’ dan varislere maaş bağlanıp bağlanmadığına dair kurumdan yazı
 • Müteveffanın vergi kimlik numarası ve/veya kimlik fotokopisi
 • Veraset vergisi ile ilişiğinin olmadığına dair vergi dairesinden alınacak belge
 • Sigortalı araç sürücüsüne ait T.C. kimlik numarası ve ehliyet numarası

Trafik Hasarı (Sürekli Sakatlık - Kalıcı Sakatlık -Maluliyet)

 • Sigorta poliçesi
 • Trafik Kazası Tespit Tutanağı
 • Adli muayene raporu
 • Kazadan itibaren tüm tedavi evrakları
 • Daha önce geçirilmiş ameliyat /düzenli tedavi var ise ilgili doktor raporları
 • Tam teşekküllü bir hastaneden alınmış ”maluliyet durumunu gösterir kat’ı heyet raporu"/Yüzdesel Sürekli Sakatlık Özürlü Heyet Raporu (maluliyet oranını gösterir)
 • Kaza öncesi ve sonrası gelirini gösterir belge, maaş bordrosu (varsa vergi levhası) v.b
 • SGK’ dan herhangi bir talepte bulunulup bulunulmadığına dair kurumdan yazı
 • Mağdurun vergi kimlik numarası ve/veya kimlik fotokopisi
 • Sigortalı araç sürücüsüne ait T.C. kimlik numarası ve ehliyet numarası

Trafik Hasarı (Tedavi - Yaralanma)

 • Sigorta poliçesi
 • Trafik Kazası Tespit Tutanağı
 • Adli muayene raporu
 • Tedavinin detayını anlatan doktor raporu/ epikriz
 • Kaza önce geçirilmiş ameliyat/düzenli tedavi var ise ilgili doktor raporları
 • Kazadan itibaren tedavi masraflarını belgeleyen faturalar, makbuzlar, ilaç küpürleri ve reçete asılları
 • SGK' dan herhangi bir talepte bulunulup bulunulmadığına dair kurumdan yazı
 • Mağdurun vergi kimlik numarası ve/veya kimlik fotokopisi
 • Sigortalı araç sürücüsüne ait T.C. kimlik numarası ve ehliyet numarası

Yangın

 • Mahalli karakol tarafından düzenlenen ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı asılları (resmi tutanak düzenlenmemiş ise hasarın tarihi ve oluş şeklini anlatır detaylı beyan)
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Vergi Levhası (işyeri hasarları için)
 • İş yeri ise muhasebe kayıtları (faturalar, demirbaş kayıtları, mizan, envanter kaydı)
 • Zararı gösteren beyan, talepname
 • İtfaiye raporu aslı
 • Prim tahsilat makbuzu

Hırsızlık

 • Mahalli karakol tarafından düzenlenen ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı asılları
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Vergi Levhası (işyeri hasarları için)
 • İşyeri ise muhasebe kayıtları (faturalar, demirbaş kayıtları, mizan, envanter kaydı)
 • Zararı gösteren beyan, talepname
 • Hasar tarihinden itibaren 1 ay sonra mahalli karakoldan alınacak olan bulunamadı yazısı aslı (işyeri hasarları için)
 • Prim tahsilat makbuzu

Dahili Su ve Seylap

 • Hasarın tarihi ve oluş şeklini anlatır detaylı beyan ve talepname
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Vergi levhası (işyeri hasarları için)
 • İşyeri ise muhasebe kayıtları (faturalar, demirbaş kayıtları, mizan, döküm kaydı)
 • Prim tahsilat makbuzu

Dahili Su ve Seylap

 • Hasarın tarihi ve oluş şeklini anlatır detaylı beyan ve talepname
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Vergi levhası (işyeri hasarları için)
 • İşyeri ise muhasebe kayıtları (faturalar, demirbaş kayıtları, mizan, döküm kaydı)
 • Prim tahsilat makbuzu

Fırtına

 • Hasarın tarihi ve oluş şeklini anlatır detaylı beyan ve talepname
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Vergi levhası (İşyeri hasarları için)
 • Meteoroloji raporu
 • Prim tahsilat makbuzu

Mühendislik Hasarları

Elektronik Cihaz & Makine Kırılması

 • Hasarın tarihi ve oluş şeklini anlatır detaylı beyan
 • Teknik servis raporu
 • Hasarlı cihazın faturası
 • İş makinesi hasarlarında operatörlük belgesi
 • İş makinesinin tescil belgesi
 • Prim tahsilât makbuzu